Tuesday, 8 November 2011

Kemasukan Markah PAT Ting.1,2 dan 4

Perhatian kepada semua guru MP Tingkatan 1, 2 dan 4, 
Tarikh akhir kemasukan markah PAT di peringkat sekolah ialah pada 
Isnin 14 November 2011.

Sila pastikan anda telah selesai menanda dan mengisi markah pada atau sebelum tarikh di atas .
Kepada guru yang menghadapi masalah untuk memasukkan markah secara 'online' sehingga tarikh di atas, sila serahkan senarai markah yang diisi secara manual kepada SU SAPS sebelum anda meninggalkan sekolah untuk urusan rasmi.