Sunday, 22 February 2015

PENGISIAN MARKAH UJIAN 1 TAHUN 2015

Guru mata pelajaran diminta untuk mendaftarkan nama subjek yang diajar untuk Tahun 2015 sebelum  membolehkan pengisian markah Ujian 1 tahun 2015 dimulakan.

Sila pastikan bilangan pelajar ambil untuk subjek tersebut juga diisi.