Wednesday, 19 March 2014

PERHATIAN KEPADA SEMUA GURU MP TING. 1 - TING.5

Markah Ujian 1 untuk Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 boleh dimasukkan ke dalam sistem SAP offline yang terdapat dalam PC di bilik Pengurusan.

Markah Ujian 1 untuk Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 pula boleh dilakukan melalui SAPS melalui pautan yang disediakan. Semua guru diminta mendaftarkan MP yang diajar dan masukkan bilangan pelajar yang ambil subjek tersebut.