Tuesday, 20 September 2011

KeyIn Markah TOV dan ETR

Kepada semua guru MP Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5,

Sila pastikan anda telahpun mengisi markah TOV dan ETR bagi semua subjek peperiksaan bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.

Semakan boleh dilakukan dalaman menu Guru MP dan klik pada Markah TOV/ETR. 

Pastikan Status Markah berwarna HIJAU.
Jika Status Markah  berwarna MERAH, ini disebabkan beberapa perkara seperti berikut:
1. Markah belum lengkap diisi sepenuhnya.
2. Bilangan ambil tidak sama dengan bilangan markah.
Guru MP perlu edit bilangan ambil. Pelajar yang tidak hadir isikan TH pada ruang markah.


Kerjasama anda amatlah diharapkan dan disudahi dengan ucapan terima kasih.