Tuesday, 23 August 2011

Tarikh Akhir Pengisian Markah SAPS

Pengisian Markah secara online SAPS bagi Peperiksaan Akhir Tahun PAT, percubaan PMR dan percubaan SPM  adalah seperti berikut:

* Tingkatan 3 (berakhir 11 September 2011) - percubaan PMR
* Tingkatan 5 (berakhir 10 Oktober 2011)      - percubaan SPM
* Tingkatan 1 (berakhir 20 November 2011)  - PAT
* Tingkatan 2 (berakhir 20 November 2011)  - PAT
* Tingkatan 4 (berakhir 20 November 2011)  - PAT